Duet duša

duet dusa Duet duša

Moja druga knjiga. Knjiga koja ima bezbroj života. Svako je u njoj našao deo koji je ganuo njegovu dušu, i svako je našao različiti deo, što je vrednost ovog romana.

“Iz bajkovitih magli sela, njegovih mreža ljubavi, mržnji i uroka, Slaven se otiskuje u veliki grad. Postavši konjušar kod kralja Aleksandra Obrenovića, Slaven biva neposredni posmatrač i svedok svega što se dešava na dvoru. Njegove lične ljubavi i mržnje polako se menjaju, bujaju, jenjavanju…a sa njima se, kroz oštri pogled Slavenovog pametnog oka, menja i čitava priča o zlosrećnom Kralju i Dragi, priča o našem narodu, o Beogradu samom. Tamo gde se Slavenova priča prekida, doreći će je jedna druga duša, iz naših dana, duša koja takođe luta nekim istim putokazima i znacima, obeležena nekim istim korenima i urocima duša koja pripoveda niz sasvim različitih priča, ali priča koje su sve ispevane kao dovršenje Slavene nesvesne apoteoze ljubavi.

D.